Stichting gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke

De drie agrarische natuurverenigingen De Parmey, De Lange Ruige Weide en Weide en Waterpracht hebben de "stichting Gouwe Wiericke" opgericht. De stichting heeft ten doel het coördineren van het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het gebied Gouwe Wiericke.